Exameninformatie NVNLP

ADR examen informatie

Eind- en toetstermen – Examen NVNLP Practitioner Opleiding

Practitioner opleiding

NLP TECHNIEKEN

1. De NLP vooronderstellingen

2. NLP Doelkader

 • Huidige en gewenste situatie, werken met hulpbronnen en afstemmen op de toekomst.
 • Vijf formele vormvoorwaarden voor doelen.
 • De TOTE: een cybernetisch model voor doelgericht handelen.
 • De structuur van de subjectieve ervaring: de samenhang tussen waarneming van de context, extern gedrag, emotionele toestand, denken en overtuigingen.
 • Criteria en de hiërarchie van criteria.

3. Veranderingstechnieken

 • Ten minste drie manieren van patroonherkenning/herkadering.
 • Meerdere manieren om hulpbronnen op te roepen, te verankeren en te activeren: ‘Circle of excellence’, ‘Collapsing anchors’, ‘Change personal history’.

4. Waarnemingstechnieken

 • Het ijken van non-verbale reacties (calibratie): leren zien in welke innerlijke toestand iemand op een gegeven moment is.
 • Zintuiglijke weergavesystemen: visueel, auditief, kinesthetisch, gustatorisch en olfactorisch.
 • Submodaliteiten: ervaringen veranderen door zintuiglijke kwaliteiten ervan te veranderen.
 • Predicaten en oogbewegingen: gedragingen die aangeven in welk systeem iemand zit.
 • Congruentie en incongruentie.

5. Patroonherkenning en modellen

 • Vaststellen van innerlijke strategieën: analyseren met welke denkstappen iemand een bepaald positief of negatief effect bereikt bij zichzelf.
 • Motivatiestrategieën.
 • Creativiteitsstrategieën.
 • Leerpatronen.
 • Sorteerstijlen (optioneel).

6. Communicatie en gedeelten

 • Zes-stapsherkadering: b.v. de onbewuste motivatie achter ongewenst gedrag opsporen en de uiting daarvan veranderen.
 • Onderhandelen tussen gedeelten: een model voor het oplossen van (innerlijke) conflicten. Overeenstemming zoeken op het niveau van de criteria.
 • Werken met metaforen: het gebruik van metaforen als veranderingspatroon en organiserend kader.

7. Tijdsordening

 • De persoonlijke tijdlijn: een (visuele) weergave van verleden, heden en toekomst als kader voor NLP-interventies.

8. Meervoudige waarneming

 • Associëren en dissociëren: ervaringen herbeleven of ze op afstand houden.
 • Meervoudige waarnemingsposities.
 • Hiërarchie van logische niveaus.

9. Basisvaardigheden

 • Rapport: het vermogen tot afstemmen en leiden in verschillende kanalen, zoals criteria, woordkeus, zintuiglijke voorkeur, houding, gebaren en ademhaling.
 • Matchen/mismatchen.
 • Volgen en leiden (Pacing and leading).

10. Taalpatronen

 • Metamodel
 • Miltonmodel, gerelateerd aan de vooronderstellingen van NLP.
 • Inhoud- en contextherkadering.
 • Chunking: up, down, lateral.

11. Testvormen

 • Techniekbeheersing: zowel uitleggen als toepassen; met een flexibiliteit in vorm en toepassing.
 • Ecologische werkwijze en demonstratie in gedrag.